σε

LOLLOL WINWIN WTFWTF ΩραιοΩραιο ΕλεοςΕλεος ΚλαμαΚλαμα ΕΞΥΠΝΟΕΞΥΠΝΟ ΤελειοΤελειο

Ανέκδοτο: Πήγε ένας βλάχος από το χωριό στην ξελογιάστρα Αθήνα

Πήγε ο βλάχος στην ξελογιάστρα Αθήνα, άβγαλτος ως τότε από το χωριό.

Ανέκδοτο: Πήγε ένας βλάχος από το χωριό στην ξελογιάστρα Αθήνα