σε

WINWIN LOLLOL WTFWTF OMGOMG ΕΞΥΠΝΟΕΞΥΠΝΟ ΤελειοΤελειο ΩραιοΩραιο ΕλεοςΕλεος ΚλαμαΚλαμα

Ένα μικρό πουλί πετούσε νότια για να αποφύγει τον χειμώνα.