σε

LOLLOL WINWIN WTFWTF OMGOMG ΩραιοΩραιο ΕλεοςΕλεος ΚλαμαΚλαμα ΕΞΥΠΝΟΕΞΥΠΝΟ ΤελειοΤελειο

Πότε να προλάβω, να διαβάσω? Μου λέτε?

Πότε να προλάβω, να διαβάσω? Μου λέτε?