σε

LOLLOL WINWIN WTFWTF ΩραιοΩραιο ΕλεοςΕλεος ΕΞΥΠΝΟΕΞΥΠΝΟ ΤελειοΤελειο

Ανέκδοτο : Λέει λοιπόν το κινεζάκι

Λέει λοιπόν το κινεζάκι

Ανέκδοτο : Λέει λοιπόν το κινεζάκι