σε

Η οδοντόβουρτσα

Η οδοντόβουρτσα

– Μια οδοντόβουρτσα Anal-B παρακαλώ.
– Λέγεται Oral-B και κόψτε τις τσόντες.