σε

Κοιμάσαι πολύ?

Κοιμάσαι πολύ?

Κοιμάσαι πολύ?
Δέκα με δώδεκα ώρες μες στο νερό.
Και δεν πνίγεσαι?