Και πως τον φωνάζετε;

Και πως τον φωνάζετε;

Και πως τον φωνάζετε;

-Βαφτίσαμε τον γιό μας Ξέρξη Κώστα Λιάκο Άρη.
-Και πως τον φωνάζετε;
-Ξεκωλιάρη!