Γιατί μια ξανθιά δεν μπορεί να γράψει το έντεκα;

Γιατί μια ξανθιά δεν μπορεί να γράψει το έντεκα;

Γιατί μια ξανθιά δεν μπορεί να γράψει το έντεκα;

Γιατί μια ξανθιά δεν μπορεί να γράψει το έντεκα;

Δεν ξέρει ποιον αριθμό να βάλει πρώτο! Γιατί μια ξανθιά δεν μπορεί να γράψει το έντεκα;