Γιατί ένας κόκορας φτάνει στην άκρη ενός γκρεμού και δεν πηδάει;

Γιατί ένας κόκορας φτάνει στην άκρη ενός γκρεμού και δεν πηδάει;

Γιατί ένας κόκορας φτάνει στην άκρη ενός γκρεμού και δεν πηδάει;

– Γιατί ένας κόκορας φτάνει στην άκρη ενός γκρεμού και δεν πηδάει;
– Γιατί κατά βάθος, είναι κότα. Γιατί ένας κόκορας φτάνει στην άκρη ενός γκρεμού και δεν πηδάει;