σε

Φίλε, το λέει και η θρησκεία, για μια γυναίκα αξίζει να καταστροφείς!

Φίλε, το λέει και η θρησκεία, για μια γυναίκα αξίζει να καταστροφείς!

-Φίλε, το λέει και η θρησκεία, για μια γυναίκα αξίζει να καταστροφείς!
-Που το λέει αυτό ρε φίλε?
-Στο κάτω κάτω της Γραφής….