σε

WINWIN ΕλεοςΕλεος

Ο έξυπνος μαθητής

Ο έξυπνος μαθητής

Στις εξετάσεις ένας μαθητής που δεν μπορεί να λύσει την άσκηση γράφει:
«Αυτή την άσκηση μόνο ο Θεός μπορεί να τη λύσει. Καλά Χριστούγεννα.»
Τα αποτελέσματα:
«O Θεός παίρνει άριστα κι εσύ απορρίπτεσαι. Και του χρόνου.»