σε

Τι θέλεις για το Νέο Έτος;

Τι θέλεις για το Νέο Έτος;

Τι θέλεις για το Νέο Έτος;
– Εναν δράκο
– Κάτι πιο ρεαλιστικό;
– Δουλειά
– Που μένεις;
– Ελλάδα
– Τον θέλεις με 1 ή με 2 κεφάλια;