Τι είπε το 0 στο 8;

Τι είπε το 0 στο 8;

Τι είπε το 0 στο 8;

– Τι είπε το 0 στο 8;
– Μπα, μπα, βάλαμε και ζωνούλα;