Η κόρη που τρώει

Η κόρη που τρώει

Η κόρη που τρώει

– Θέλεις σίγουρα να παντρευτείς την κόρη μου?
– Ναι…
– Την έχεις δει να τρώει?
– Ναι…
-Την έχεις δει να τρώει όταν δεν την βλέπει κάνεις?