ΑΝΕΚΔΟΤΟ: Δύο γυναίκες στη λαϊκή αγορά

ΑΝΕΚΔΟΤΟ: Δύο γυναίκες στη λαϊκή αγορά

Πάνε δύο γυναίκες στη λαϊκή για ψώνια και όταν φτάνουν στις πατάτες λέει η μία στην άλλη:

– Κοίτα τις πατάτες Μαρία, σαν τα αρχ…ια του Μήτσου μου είναι!

– Τόσο μεγάλα ρωτάει η άλλη;

– Όχι… τοσο βρωμικα!!!