σε

LOLLOL WINWIN WTFWTF OMGOMG ΩραιοΩραιο ΕλεοςΕλεος ΚλαμαΚλαμα

Μια καλοστεκούμενη κυρία άνω των 90 μπαίνει σε ένα φαρμακείο

Μια καλοστεκούμενη κυρία άνω των 90 μπαίνει σε ένα φαρμακείο

Τι άλλο ξέχασε; ?

Μια καλοστεκούμενη κυρία άνω των 90 μπαίνει σε ένα φαρμακείο