σε ,

LOLLOL WINWIN ΩραιοΩραιο

Ένας κρητίκαρος έκανε γιο

Ένας κρητίκαρος έκανε γιο

Θα λιώσετε στο γέλιο!

Ένας κρητίκαρος έκανε γιο