ΑΝΕΚΔΟΤΟ: Η μετακόμιση, η κυρά Μαρία και τα παλικάρια

ΑΝΕΚΔΟΤΟ: Η μετακόμιση, η κυρά Μαρία και τα παλικάρια

Ήταν μια φορά μια κυρία που έκανε μετακόμιση. Μόλις τελείωσε το παλικάρι λέει:

– Κυρά Μαρία τελείωσα.

– Έλα μέσα στο δωμάτιο μου λίγο, μπαίνει αυτός μέσα και αρχίζει να τον π…ει.

Κατεβαίνει κάτω στους άλλους και λέει και στο άλλο το παλικάρι να πάει και αυτός επάνω και να της πει

‘Κυρά Μαρία τελείωσα’.
– Έλα μέσα στο δωμάτιο μου λίγο και έγιναν πάλι τα ίδια.

Πάει αυτός κάτω και το λέει και στον οδηγό. Ανεβαίνει και αυτός επάνω και λέει:
– Κυρά Μαρία τελείωσα.

– Ορίστε, πάρε 200 ευρώ, του λέει η κυρά Μαρία.

– Καλά εμένα μου δίνεις λεφτά ενώ τους άλλους τους πη…ες;

– Κοίτα να δεις, πριν φύγει ο άντρας μου μου είπε: ‘Δώσε 200€. στον οδηγό και τους άλλους πη..α τους’.