ΑΝΕΚΔΟΤΟ: Ένα στα γρήγορα με… Ιταλίδα!

ΑΝΕΚΔΟΤΟ: Ένα στα γρήγορα με… Ιταλίδα!

-Τα είχα με μια Ιταλίδα,μεγάλο τσουλί,αλλά την παράτησα.

-Τι της είπες δηλαδή?

-Αριβεντέρτσι βΡώμα.