ΑΝΕΚΔΟΤΟ: Ήταν 4 φίλοι, που πήγαιναν για κυνήγι, για πολλά χρόνια…

ΑΝΕΚΔΟΤΟ: Ήταν 4 φίλοι, που πήγαιναν για κυνήγι, για πολλά χρόνια…

ΑΝΕΚΔΟΤΟ: Ήταν 4 φίλοι, που πήγαιναν για κυνήγι, για πολλά χρόνια…

ΚΟΡΥΦΑΙΟ:

ΑΝΕΚΔΟΤΟ: Ήταν 4 φίλοι, που πήγαιναν για κυνήγι, για πολλά χρόνια…