Ανέκδοτο: Η Ξανθιά, ο δ*νητήs και ο… πυροσβεστήρας

Ανέκδοτο: Η Ξανθιά, ο δ*νητήs και ο… πυροσβεστήρας

Το ανέκδοτο της ημέρας: Η Ξανθιά και ο δ*νητήs

Πηγαίνει μία ξανθιά σε Seξ-shop ξαναμμένη, και κοιτάζει στους δ*νητές.

Λέει στο υπάλληλο να της δείξει τους καλούς και εκείνος αρχίζει…

– Αυτός είναι 13 πόντοι μήκος, 9 περίμετρος και πολύ καλός με 15€.

– και αυτός; του λεει η Ξανθιά που του δείχνει έναν άλλο..

– Και αυτός ο δ*νητής εξαιρετικός, 18 πόντοι μήκος, 14 περίμετρο και φλέβες με 25€.

– Και αυτός; του ξαναλέει η Ξανθιά που του δείχνει έναν ακόμα πιο μεγάλο..

– Πολύ καλός, 25 πόντοι μήκος, 20 περίμετρο και μηχανισμό με 50€.

– Και αυτός εκεί ο Κόκκινος; του λέει η Ξανθιά

– Αυτός κυρία μου δεν πωλείται. Λέει ο Υπάλληλος.

– Μα γιατί, εγώ αυτόν εκεί θέλω. Γιατί δεν τον πουλάτε;

– Γιατί αυτός είναι ο Πυροσβεστήρας…