Λέει λοιπόν το κινεζάκι…

Λέει λοιπόν το κινεζάκι…

Λέει λοιπόν το κινεζάκι…

Είναι ένα κινεζάκι, ένα αμερικανάκι, και ένα ελληνόπουλο και συζητάνε…

Λέει λοιπόν το κινεζάκι…