σε

LOLLOL WINWIN WTFWTF OMGOMG ΩραιοΩραιο ΕλεοςΕλεος ΤελειοΤελειο ΕΞΥΠΝΟΕΞΥΠΝΟ ΚλαμαΚλαμα

Ανέκδοτο: Επί δικτατορίας είναι κάποιος νυχτιάτικα έξω από ένα σπίτι και φωνάζει…

Επί δικτατορίας είναι κάποιος νυχτιάτικα έξω από ένα σπίτι και φωνάζει…

Ανέκδοτο: Επί δικτατορίας είναι κάποιος νυχτιάτικα έξω από ένα σπίτι και φωνάζει…