Ανέκδοτο:Στατιστικά…κουρασμένος !!!

Ανέκδοτο:Στατιστικά…κουρασμένος !!!

Για αρκετά χρόνια προσπαθούσα να βρω γιατί αισθάνομαι κουρασμένος και κατηγορούσα την έλλειψη ύπνου. Τώρα όμως ξέρω τον πραγματικό λόγο… Είμαι κουρασμένος γιατί δουλεύω υπερβολικά!

Ο πληθυσμός αυτής της χώρας είναι 11.000.000 . Τα 5.100.000 είναι συνταξιούχοι και βρέφη… Μας μένουν λοιπόν 5.900.000 για να κάνουν τη δουλειά.

Από αυτούς τα 3.000.000 είναι σε σχολεία (Δημοτικό μέχρι Μεταπτυχιακά) άρα μένουν 2.900.000 για να κάνουν τη δουλειά.

Από αυτούς, 800.000 είναι στο στρατό (αξιωματικοί και φαντάροι) και μας μένουν 2.100.000 να κάνουν τη δουλειά.

Βγάλε έξω και 500.000 δημοσίους υπαλλήλους άρα μένουν 1.600.000 να κάνουν τη δουλειά.

Αν σκεφτείς ότι κάθε χρονική στιγμή, στα νοσοκομεία υπάρχουν 188.000, μας μένουν 1.412.000 για να κάνουν τη δουλειά.

Επίσης υπάρχουν 358.998 στις φυλακές. Μας μένουν 1.o53.002 για να κάνουν τη δουλειά.

Αν σκεφτείς ότι οι άνεργοι είναι 1.053.001 πολύ εύκολα καταλαβαίνεις ότι μένει μόνο ένας για να κάνει τη δουλειά.

Εγώ!!!