σε

Πώς λέγεται αυτός που βάζει το χέρι του στην πρίζα;

Πώς λέγεται αυτός που βάζει το χέρι του στην πρίζα;;;;

MAΛΑΚΑΣ