Ανέκδοτο :Ο οκτάλογος του πότη!

Ανέκδοτο :Ο οκτάλογος του πότη!


Για όσους δεν το έχουν διαβάσει ακόμα

Το βρήκαμε γραμμένο σε κάποιο καφενείο

και είναι στα top 10 !

Λοιπόν…

– Το πρώτο φέρνει όρεξη

-Το δεύτερο υγεία

-Το τρίτο φέρνει τη χαρά

-Το τέταρτο ευτυχία

-Το πέμπτο τη συζήτηση

-Το έκτο πολυλογία

-Το έβδομο τη συμπλοκή

-Το όγδοο  αστυνομία!!!

Για σοβαρούς πότες

Ανέκδοτο :Ο οκτάλογος του πότη!
Δείτε