Ο οκτάλογος του πότη!

Ο οκτάλογος του πότη!


Το βρήκαμε γραμμένο σε κάποιο καφενείο

– Το πρώτο φέρνει όρεξη

-Το δεύτερο υγεία

-Το τρίτο φέρνει τη χαρά

-Το τέταρτο ευτυχία

-Το πέμπτο τη συζήτηση

-Το έκτο πολυλογία

-Το έβδομο τη συμπλοκή

-Το όγδοο  αστυνομία!!!