Σε τί διαφέρει η Βουλή από ένα τσίρκο;

Σε τί διαφέρει η Βουλή από ένα τσίρκο;

Σε τί διαφέρει η Βουλή από ένα τσίρκο;

Στο τσίρκο οι κλόουν δεν μιλάνε…