Ανέκδοτο : Που μένεις ρε παλικάρι …;

Ανέκδοτο : Που μένεις ρε παλικάρι …;


Δυο μεθυσμένοι που είναι και οι μοναδικοί πελάτες κάθονται στο μπαρ.
Κάποια στιγμή ρωτά ο ένας τον άλλο:
– Δεεε μου λες ρεεεε παλιιιικάρι σεεεε ποιά πεεεεριοχή μέεεενεις;
– Στον Αιιι Γιάααανη απαντά ο νεότερος.
– Κοίιιτα  σύυυυυμπτωση και εγώ εεεεκεί μέεεενω.

-Κέεεερασε τόοοοτε έεεενα να πιιιούμε στηηην υγειάαα μας…

-Σεεε ποιον δρόοοομο;
– Στην Φφφ. Νέεεεγρη λέει ο νεότερος.
– Μηηη μου πεις και εεεεγώ στον ίιιιδιο δρόοοομο μέεεενω.

-Κέεεερασε έεεενα ακόοομα να πιιιούμε στηηην υγειάαα μας…

-Σεεε ποιόν ααααριθμό;
– Στοοοο 24.
– Δεεεν το πιιιιστεύω και εεεεγώ στοοο νούμερο 24 μέεενω. Και σεεε ποιον όοοοροφο;
– Στον τρίιιιτο λέει ο άλλος.
– Δεεεν εεεείναι δυνατόν και εεεεγώ στον τρίιιιτο μέεεενω.

-Κέεεερασε άαααλλο έεεενα ακόοομα να πιιιούμε στηηην υγειάαα μας…

Και ππππως σεεε λέεεενε παλιιιιικάρι;
– Βααασιλειίουυ…
– Γιααα κοίτα νααα δεις και μέεενα Βααασιλειίουυ με λέεεενε!!!

Ξαφνικά ακούγεται η φωνή του μπάρμαν να λέει:
– Ρε δεν πάτε στο καλό, κάθε βράδυ πατέρας και γιος τα ίδια μου κάνετε!!!

————————————————————————————-

Ανέκδοτο : Που μένεις ρε παλικάρι …;