Τι κοινο έχουν;

Τι κοινο έχουν;
Τι κοινο έχουν;

– Τί κοινό έχει ένα μπουκάλι μπύρας με μία ξανθιά;

– Είναι και τα δύο άδεια από τον λαιμό και πάνω…