σε

Ανέκδοτο: Πήγε ένας βλάχος από το χωριό στην ξελογιάστρα Αθήνα..

Πήγε ο βλάχος στην Αθήνα, άβγαλτος ως τότε από το χωριό.

Ανέκδοτο: Πήγε ένας βλάχος από το χωριό στην ξελογιάστρα Αθήνα..