Ανέκδοτο: Aλλος την έχει και πονάει!

Ανέκδοτο: Aλλος την έχει και πονάει!

Μια μέρα ζήτησα από τις χρυσές αγγελίες σύζυγο .
Την επομένη , εκατοντάδες επικοινώνησαν ότι μπορώ να έχω την δική τους !