Σύντομο ανέκδοτο με τρελό γέλιο !

Σύντομο ανέκδοτο με τρελό γέλιο !

Σύντομο ανέκδοτο με τρελό γέλιο !

– Γιατρέ, νομίζω πως έχω παραισθήσεις!
– Ο γιατρός είναι από την άλλη… Εγώ είμαι το λαμπατέρ…