σε

LOLLOL WINWIN WTFWTF ΕλεοςΕλεος ΩραιοΩραιο ΕΞΥΠΝΟΕΞΥΠΝΟ ΤελειοΤελειο

Πάει ένας εικοσάρης για ψάρεμα δίπλα σε έναν παππού ογδοντάρη

Πάει ένας εικοσάρης για ψάρεμα δίπλα σε έναν παππού ογδοντάρη