σε ,

LOLLOL

Ανέκδοτο: Ζωγραφίζει το γuφτακi μια μύγα στον πίνακα…

Ζωγραφίζει το γuφτακi μια μύγα στον πίνακα.

Ανέκδοτο: Ζωγραφίζει το γuφτακi μια μύγα στον πίνακα…