Ανέκδοτο: Απαντάει ο Τοτός στο τηλέφωνο…

Ανέκδοτο: Απαντάει ο Τοτός στο τηλέφωνο…

Απαντάει ο Τοτός στο τηλέφωνο

Παρακαλώ θα ήθελα να μιλήσω στην μητέρα σου.

Ανέκδοτο: Απαντάει ο Τοτός στο τηλέφωνο…