Πηγαίνει κάποιος για μια εξέταση ούρων…

Πηγαίνει κάποιος για μια εξέταση ούρων…
Πηγαίνει κάποιος για μια εξέταση ούρων…