Συναντιούνται 4 φίλοι από το στράτο μετά από 30 χρόνια…

Συναντιούνται 4 φίλοι από το στράτο μετά από 30 χρόνια…
Συναντιούνται 4 φίλοι από το στράτο μετά από 30 χρόνια…