Ανέκδοτο: Ο Κώστας βλέπει στον δρόμο τον φίλο του τον Δημήτρη…

Ανέκδοτο: Ο Κώστας βλέπει στον δρόμο τον φίλο του τον Δημήτρη…

Ο Κώστας βλέπει στον δρόμο τον φίλο του τον Δημήτρη και του λέει:

Ανέκδοτο: Ο Κώστας βλέπει στον δρόμο τον φίλο του τον Δημήτρη…