Ανέκδοτο: Ο Τραγουδιστής που παρκάρει παντού

Ανέκδοτο: Ο Τραγουδιστής που παρκάρει παντού

Ανέκδοτο: Ο Τραγουδιστής που παρκάρει παντού

Πως λέγεται ο τραγουδιστής που μπορεί να παρκάρει παντού?

Κώσταs Smartάκης