Ανέκδοτο: Γιος: Μπαμπά ερωτεύτηκα…

Ανέκδοτο: Γιος: Μπαμπά ερωτεύτηκα…

Γιος: Μπαμπά ερωτεύτηκα…

Πατέρας: Με ποια γιε μου;

Ανέκδοτο: Γιος: Μπαμπά ερωτεύτηκα…