σε

LOLLOL WINWIN ΩραιοΩραιο ΕλεοςΕλεος

Ανέκδοτο: Στο βαγόνι ενός τρένου τυχαίνει να κάθονται ένας Έλληνας και ένας Γερμανός…

Στο βαγόνι ενός τρένου τυχαίνει να κάθονται από τη μια μεριά ένας Έλληνας και ένας Γερμανός…

Ανέκδοτο: Στο βαγόνι ενός τρένου τυχαίνει να κάθονται ένας Έλληνας και ένας Γερμανός…