Ο Θεός και οι 10 εντολές

Ο Θεός και οι 10 εντολές

Ο Θεός και οι 10 εντολές

Ο Θεός πήγε στους Γερμανούς και είπε:
– Έχω Εντολές για σας που θα κάνουν τις ζωές σας καλύτερες.
Και οι Γερμανοί ρώτησαν:
– Τι είναι εντολές;
Και ο Θεός εξήγησε:
– Κανόνες για τη Ζωής σας.
– Μπορείς να μας δώσεις ένα παράδειγμα;
– Να μη σκοτώνετε!
– Να μη σκοτώνουμε; Δεν ενδιαφερόμαστε.

Έτσι Εκείνος πήγε στους Ιταλούς και είπε:
– Έχω Εντολές που θα κάνουν τις ζωές σας καλύτερες.
Και οι Ιταλοί ζήτησαν ένα παράδειγμα, και ο Κύριος είπε:
– Να μην κλέβετε!
– Να μην κλέβουμε; Δεν ενδιαφερόμαστε.

Τότε ο Κύριος πήγε στους Γάλλους και είπε:
– Έχω Εντολές που θα κάνουν τις ζωές σας καλύτερες.
Οι Γάλλοι ζήτησαν ένα παράδειγμα και ο Κύριος είπε:
– Να μην επιθυμείτε τη γυναίκα του γείτονα!
– Να μην επιθυμούμε τη γυναίκα του γείτονα; Δεν ενδιαφερόμαστε

Τότε ο Θεός πήγε στους Εβραίους και είπε,
– Έχω Εντολές που θα κάνουν τις ζωές σας καλύτερες.
– Και πόσο κάνουν; ρώτησαν.
– Είναι δωρεάν!
– Τότε θα πάρουμε 10.