Τι μισθό θέλετε;

Τι μισθό θέλετε;

Τι μισθό θέλετε;

-Τι μισθό θέλετε;
-600€
-Και ένσημα;
-Ναι
-Και άδειες;
-Ναι
-Και υπερωρίες;
-Ναι
-Διαβατήριο έχετε;
-Οχι
-Να πάρετε