σε

Ανέκδοτο: Το φάρμακο…

Ανέκδοτο: Το φάρμακο…

Γιατρέ μου σας ευχαριστώ πολύ. Το φάρμακό σας ήταν αποτελεσματικό.
Πολύ χαίρομαι φίλε μου. Ώστε έγινε καλά η θεία σας;
Όχι. Την κληρονόμησα.