σε

ΚλαμαΚλαμα ΩραιοΩραιο

Ανέκδοτο: Πατέρας της μέλλουσας νύφης

Ανέκδοτο: Πατέρας της μέλλουσας νύφης

Πατέρας της μέλλουσας νύφης
-Πιστεύεις ότι θα είσαι σε θέση να συντηρήσεις την κόρη μου οταν την
παντρευτείς;
-Μάλιστα, κύριε
-Την έχεις δει ποτέ να τρώει;
-Μάλιστα κύριε
-Την έχεις δει ποτέ να τρώει όταν δεν την βλέπει κανένας;