σε

–Ανέκδοτο: Ο Μαντιναδολόγος Καμινοκωστής πάει στο Λασίθι να δει τον συνάδελφό του μαντιναδολόγο Παπαδάκη ή Λαγό από την Κουδουμαλιά …! Πολύ γέλιο

Avatar

Ο Μαντιναδολόγος Καμινοκωστής πάει στο Λασίθι να δει τον συνάδελφό του μαντιναδολόγο Παπαδάκη ή Λαγό από την Κουδουμαλιά…!
– Το βράδυ επειδή ο Παπαδάκης είχε μόνο ένα κρεβάτι, ο Καμινωκοστής κοιμήθηκε δίπλα-δίπλα στο ίδιο κρεβάτι με το Λαγό και τη γυναίκα του.
– Το πρωί που ξύπνησαν ο Καμινωκωστής καλεί τον Παπαδάκη ή Λαγό σε μια γωνιά και του λέει εμπιστευτικά και με συμπονετική φωνή…

– Σύντεκνε μάθε το πώς η συντέκνισσα δεν είναι μπιστεμένη..
– όλη τη νύκτα με τη χέρα της μου την είχε κρατημένη!
– Και ο Παπαδάκης ή Λαγός του απαντά κοφτά και ξεκάθαρα

-Σύντεκνε εγώ σου τηνε κράτουνα με τη δεξιά μου χέρα… μη τύχει η αφιλότιμη και πάει παραπέρα!