Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #186

Ο μήνας δεν μπήκε γι’ αυτούς με τον καλύτερο τρόπο.

Ο μήνας δεν μπήκε γι’ αυτούς με τον καλύτερο τρόπο.

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #186

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #186

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #186

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #186

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #186